Updated 5/7/11

Yoshiaki Amatatsu 58
Taka Amatatsu 51
Yoneko Elsie Amatatsu 25
Kazuko Kay Amatatsu 23
Michiko Rose Amatatsu 22
Ikuko Dorothy Amatatsu 18
*****
Miki Arota 62
*****
Fusakichi Chihara 60
Tama Chihara 50
Takashi Chihara 28
Toshio Chihara 22
Masa Chihara 21
Joe Chihara 20
Kuniko Kay Chihara 18
Tokuo Chihara 17
Mary Chihara 15
*****
Hidematsu Furukawa 62
Masaye Furukawa 44
Toshiko Furukawa 25
*****
Koichi Frank Furuta 56
Hideyo Furuta 49
Shigeo Furuta 29
Sumiko Margaret Furuta 19
*****
Zenhichi Harui 56
Shiki Harui 39
Yoshiho Art Harui 16
Teruko Harui 15
Norio Harui 13
Junkoh Harui 8
Yoshihiro Harui 2
*****
Hiroshi Hayashi 54
Narue Hayashi 44
Mary Yoko Hayashi 22
Iwao George Hayashi 20
Choko Hayashi 17
Teruko Hayashi 15
Teikichi Jack Hayashi 10
Yoichi Hayashi 7
Tsuichi Hayashi 3
*****
Ichiro Hayashida 43
Nobuko Faith Hayashida 32
Tomiko Hayashida 7
Hisako Hayashida 6
Yasuko Hayashida 5
Hiroshi Hayashida 3
Toyoko Hayashida 1
*****
Saburo Hayashida 35
Fumiko Hayashida 31
Mamoru Neal Hayashida 2
Kayo Natalie Hayashida 1
*****
Tsuneichi Hayashida 33
*****
The Rev. Kihachi Hirakawa 77
*****
Isosaboru Katayama 61
Tome Katayama 48
May Katayama 27
Yoshio Katayama 26
Toshiko Katayama 25
Yukiko Katayama 24
Mitsuo Katayama 20
*****
Kusunosuke Kino 47
Sono Kino 43
Hideo Joe Kino 21
Tsutomu Ben Kino 17
Akiko Kino 14
Shoji Kino 10
Setsuko Kino 8
Reiko Kino 6
*****
Frank Yoshito Kitamoto 42
Shigeko Florence Kitamoto 35
Lilly Yuriko Kitamoto 7
Frances Hideko Kitamoto 5
Frank Yoshikazu Kitamoto 2
Jane Chiseko Kitamoto 9mo.
*****
Takeshi Kitayama 54
Masuko Kitayama 47
Tsutomu Tom Kitayama 18
Isamu Ray Kitayama 17
Yoshiko Kitayama 15
Susumu Kee Kitayama 14
Sadamu Ted Kitayama 12
Masako Martha Kitayama 9
*****
Kichijiro Koba 67
Frank Yoshifumi Koba 23
Robert Mitsuka Koba 20
Harry Suyeshi Koba 18
Fred Masuo Koba 16
John Minoru Koba 14
*****
Kaichi Kojima 56
Satoye Kojima 20
Tatsuyoshi Kojima 18
Takiko Kojima 16
Yuriko Lillie Kojima 13
*****
Nobuzo Koura 68
Moyo Koura 61
Otohiko Koura 49
Hatsuko Alice Koura 43
Arthur Yukio Koura 23
Noboru Koura 21
Dorothy Sachiko Koura 17
Tony Koura 15
Kenso Koura 13
*****
Hiromi Joe Kuji 65
*****
Ukichi Matsushita 62
Fusano Matsushita 58
Yoshiko Matsushita 27
Fusako Matsushita 22
*****
Kazuo Ogawa 53
Kikuno Ogawa 43
Miyoko Mikami 22
Yoshiko Mikami 20
Toshiko Mikami 19
*****
Yosuke Moji 57 Ume Moji 46
*****
Hayano Moritani 54
Nobuichi Moritani 27
Tatsukichi Moritani 24
Shigeru Moritani 20
*****
Otokichi Nagatani 61
Kiwa Nagatani 46
Ichiro Nagatani 25
Kimiko Nagatani 23
Kiyotaka Nagatani 21
Miyoko Nagatani 15
*****
Seijiro Nakamura 60
Yukiko Nakamura 19
Hideaki Nakamura 17
Akira Archie Nakamura 15
Kiyoko Ruth Nakamura 11
Miyeko Jane Nakamura 8
*****
Torazo Nakao 67
Kuma Nakao 68
Yonezo Nakao 38
Isami Nakao 27
*****
Jitsuzo Nakata 66
Shima Nakata 55
Sadako Nakata 25
Momoichi Nakata 21
Gerald Nakata 19
Kenneth Nakata 15
*****
Masaaki Johnny Nakata 35
Yukiye Pauline Nakata 29
Donald Tadashi Nakata 7
Robert Kenji Nakata 6
Wayne Yoshiaki Nakata 2
*****
Kaneyoshi Nishi 37
Miyeko Nishi 28
Bobby Masami Nishi 5
*****
Emi Nishi 26
Hisao Nishi 24
Hanami Nishi 20
*****
Kirohachi Nishimori 62
Tsue Nishimori 52
Tairoku Nishimori 25
Masako Nishimori 22
Kiyoko Nishimori 20
Sueko Nishimori 17
Matsue Nishimori 14
Shimako Sally Nishimori 9
*****
Gyozo Ohtaki 66
Tora Ohtaki 60
Peter Iwane Ohtaki 21
Paul Tsutomu Ohtaki 17
*****
Tokuzo Okazaki 68
Masu Okazaki 58
Seiji Okazaki 27
George Okazaki 25
Naoshi Okazaki 23
Shiro Okazaki 22
William Okazaki 20
Keto Okazaki 18
*****
Masa Omoto 56
Setsuo Omoto 27
Taketo Omoto 24
Masakatsu Omoto 21
Sadayoshi Omoto 19
*****
Kametaro Oyama 69
Kamiyo Oyama 65
Chiyeko Oyama 24
Noboru Oyama 20
*****
Sonoji Sakai 58
Yoshiko Sakai 45
Kazuko Kay Sakai 22
Toshio Paul Sakai 20
Nobuko Jean Sakai 18
Taeko Pauline Sakai 15
Chiyoko May Sakai 14
Yaeko Shirley Sakai 12
*****
Takeo Raymond Sakuma 56
Nobu Sakuma 48
Atsusa Sakuma 26
Akira Sakuma 24
Takashi Sakuma 22
Shinobu Dale Sakuma 21
Milton Tsukasa Sakuma 20
Isaac Isagi Sakuma 18
Satoru Sakuma 16
Shun Sakuma 14
Lillian Hatsue Sakuma 13
Lucy Setsuko Sakuma 8
*****
Tadashi Sakuma 29
Fujiko Koba Sakuma 26
*****
Zenmatsu Seko 66
Hatsuno Seko 65
*****
Kamekichi Shibayama 49
Kimiye Shibayama 41
Kameichi George Shibayama 19
Zenji Shibayama 17
Kimiko Shibayama 16
Michiko Shibayama 11
Masaru Shibayama 2
*****
Yasuji Suyematsu 57
Mitsuo Suyematsu 46
Kimiko Suyematsu 20
Akio Suyematsu 19
Isamu Suyematsu 18
Toshio Suyematsu 16
Yoshimitsu Suyematsu 14
Eiko Suyematsu 13
*****
Henry Sukezo Takayoshi 43
Kikuyo Takayoshi 34
Kiyoko Theresa Takayoshi 13
Takato Takayoshi 12
Tsutomu Ben Takayoshi 10
Mieko Takayoshi 9
Shizue Takayoshi 7
*****
Saburo Sam Takayoshi 25
*****
Raku Takayoshi 56
*****
Saichi Takemoto 56
Yone Takemoto 39
Victor Mitsuru Takemoto 15
Billy Takemoto 13
Roy Takemoto 11
Fred Masao Takemoto 9
James Tokuo Takemoto 7
Teruko Takemoto 3
*****
Yataro Jyo 70
Tsukiye Taniguchi 41
Teruo Taniguchi 12
Tsuruo Jim Taniguchi 9
*****
Motokichi Terashita George Terashita 24
Toshio Terashita 23
Masao Terashita 21
Hideo Terashita 19
Henry Terashita 18
*****
Otozo Terayama 59
Yoneko Terayama 47
Ritsuko Terayama 21
Yoshie Terayama 19
Morio Terayama 17
Kazuo Terayama 16
Sueko Terayama 14
Sadako May Terayama 10
*****
Kanekichi Tonooka 63
Shige Tonooka 49
Emiko Tonooka 16
Shinichi Tonooka 13
*****
Kanekuma Yamashita 57
Tsuya Yamashita 48
Ayako Yamashita 28
Harley Yamashita 24
Chizuko Yamashita 20
Isao Yamashita 17
*****
Moto Yamashita 55
Kazuo Yamashita 34
Masaharu Yamashita 26
Yaeko Yamashita 23
Michiko Yamashita 21
Eba Yamashita 19
Emiko Yamashita 16
Anna Yamashita 14
Sally Yamashita 13
*****
Eizo Yukawa 61
Shizue Yukawa 43
Sumio Yukawa 16
Junji Yukawa 14
Toshiko Yukawa 12

2022 All Rights Reserved