Sorted by Circumstance on March 30, 1942
Updated 5/ 7/ 11

 

Farming in Burlington; Later Exiled to Tule Lake War Relocation Center

Joe Chihara 20
Takashi Chihara 28
Akira Sakuma 24
Atsusa Sakuma 26
Isaac Isagi Sakuma 18
Shinobu Dale Sakuma 21

Attending College

Mary Yoko Hayashi 22
Tsutomu Tom Kitayama 18
Shiro Okazaki 22

Interned in Department of Justice Prison Camps

Yoshiaki Amatatsu 58
Koichi Frank Furuta 56
Ichiro Hayashida 43
Kusunosuke Kino 47
Frank Yoshito Kitamoto 42
Kaichi Kojima 56
Otohiko Koura 49
Otokichi Nagatani 61
Kaneyoshi Nishi 37
Kirohachi Nishimori 62
Zenmatsu Seko 66
Yasuji Suyematsu 57
Motokichi Terashita Kanekuma Yamashita 57

Exiled to Manzanar

Ikuko Dorothy Amatatsu 18
Kazuko Kay Amatatsu 23
Michiko Rose Amatatsu 22
Taka Amatatsu 51
Yoneko Elsie Amatatsu 25
Miki Arota 62
Fusakichi Chihara 60
Kuniko Kay Chihara 18
Mary Chihara 15
Masa Chihara 21
Tama Chihara 50
Tokuo Chihara 17
Toshio Chihara 22
Hidematsu Furukawa 62
Masaye Furukawa 44
Toshiko Furukawa 25
Hideyo Furuta 49
Shigeo Furuta 29
Sumiko Margaret Furuta 19
Choko Hayashi 17
Hiroshi Hayashi 54
Iwao George Hayashi 20
Narue Hayashi 44
Teikichi Jack Hayashi 10
Teruko Hayashi 15
Tsuichi Hayashi 3
Yoichi Hayashi 7
Fumiko Hayashida 31
Hiroshi Hayashida 3
Hisako Hayashida 6
Kayo Natalie Hayashida 1
Mamoru Neal Hayashida 2
Nobuko Faith Hayashida 32
Saburo Hayashida 35
Tomiko Hayashida 7
Toyoko Hayashida 1
Tsuneichi Hayashida 33
Yasuko Hayashida 5
The Rev. Kihachi Hirakawa 77
Yataro Jyo 70
Isosaboru Katayama 61
May Katayama 27
Mitsuo Katayama 20
Tome Katayama 48
Toshiko Katayama 25
Yoshio Katayama 26
Yukiko Katayama 24
Hideo Joe Kino 21
Reiko Kino 6
Setsuko Kino 8
Shoji Kino 10
Sono Kino 43
Tsutomu Ben Kino 17
Frances Hideko Kitamoto 5
Frank Yoshikazu Kitamoto 2
Jane Chiseko Kitamoto 9mo.
Lilly Yuriko Kitamoto 7
Shigeko Florence Kitamoto 35
Isamu Ray Kitayama 17
Masako Martha Kitayama 9
Masuko Kitayama 47
Sadamu Ted Kitayama 12
Susumu Kee Kitayama 14
Takeshi Kitayama 54
Yoshiko Kitayama 15
Frank Yoshifumi Koba 23
Fred Masuo Koba 16
Harry Suyeshi Koba 18
John Minoru Koba 14
Kichijiro Koba 67
Robert Mitsuka Koba 20
Satoye Kojima 20
Takiko Kojima 16
Tatsuyoshi Kojima 18
Yuriko Lillie Kojima 13
Arthur Yukio Koura 23
Dorothy Sachiko Koura 17
Hatsuko Alice Koura 43
Kenso Koura 13
Moyo Koura 61
Noboru Koura 21
Nobuzo Koura 68
Tony Koura 15
Hiromi Joe Kuji 65
Fusako Matsushita 22
Fusano Matsushita 58
Ukichi Matsushita 62
Yoshiko Matsushita 27
Miyoko Mikami 22
Toshiko Mikami 19
Yoshiko Mikami 20
Ume Moji 46
Yosuke Moji 57
Hayano Moritani 54
Nobuichi Moritani 27
Shigeru Moritani 20
Tatsukichi Moritani 24
Ichiro Nagatani 25
Kimiko Nagatani 23
Kiwa Nagatani 46
Kiyotaka Nagatani 21
Miyoko Nagatani 15
Akira Archie Nakamura 15
Hideaki Nakamura 17
Kiyoko Ruth Nakamura 11
Miyeko Jane Nakamura 8
Seijiro Nakamura 60
Yukiko Nakamura 19
Isami Nakao 27
Kuma Nakao 68
Torazo Nakao 67
Yonezo Nakao 38
Donald Tadashi Nakata 7
Gerald Nakata 19
Jitsuzo Nakata 66
Kenneth Nakata 15
Masaaki Johnny Nakata 35
Robert Kenji Nakata 6
Sadako Nakata 25
Shima Nakata 55
Wayne Yoshiaki Nakata 2
Yukiye Pauline Nakata 29
Bobby Masami Nishi 5
Miyeko Nishi 28
Kiyoko Nishimori 20
Masako Nishimori 22
Matsue Nishimori 14
Shimako Sally Nishimori 9
Sueko Nishimori 17
Tairoku Nishimori 25
Tsue Nishimori 52
Kazuo Ogawa 53
Kikuno Ogawa 43
Gyozo Ohtaki 66
Paul Tsutomu Ohtaki 17
Peter Iwane Ohtaki 21
Tora Ohtaki 60
George Okazaki 25
Keto Okazaki 18
Masu Okazaki 58
Seiji Okazaki 27
Tokuzo Okazaki 68
William Okazaki 20
Masa Omoto 56
Masakatsu Omoto 21
Sadayoshi Omoto 19
Chiyeko Oyama 24
Kametaro Oyama 69
Kamiyo Oyama 65
Noboru Oyama 20
Chiyoko May Sakai 14
Kazuko Kay Sakai 22
Nobuko Jean Sakai 18
Sonoji Sakai 58
Taeko Pauline Sakai 15
Toshio Paul Sakai 20
Yaeko Shirley Sakai 12
Yoshiko Sakai 45
Fujiko Koba Sakuma 26
Lillian Hatsue Sakuma 13
Lucy Setsuko Sakuma 8
Milton Tsukasa Sakuma 20
Nobu Sakuma 48
Satoru Sakuma 16
Shun Sakuma 14
Tadashi Sakuma 29
Takashi Sakuma 22
Takeo Raymond Sakuma 56
Akio Suyematsu 19
Eiko Suyematsu 13
Isamu Suyematsu 18
Kimiko Suyematsu 20
Mitsuo Suyematsu 46
Toshio Suyematsu 16
Yoshimitsu Suyematsu 14
Henry Sukezo Takayoshi 43
Kikuyo Takayoshi 34
Kiyoko Theresa Takayoshi 13
Mieko Takayoshi 9
Shizue Takayoshi 7
Takato Takayoshi 12
Tsutomu Ben Takayoshi 10
Billy Takemoto 13
Fred Masao Takemoto 9
James Tokuo Takemoto 7
Roy Takemoto 11
Saichi Takemoto 56
Teruko Takemoto 3
Victor Mitsuru Takemoto 15
Yone Takemoto 39
Teruo Taniguchi 12
Tsukiye Taniguchi 41
Tsuruo Jim Taniguchi 9
Henry Terashita 18
Hideo Terashita 19
Masao Terashita 21
Toshio Terashita 23
Kazuo Terayama 16
Morio Terayama 17
Otozo Terayama 59
Ritsuko Terayama 21
Sadako May Terayama 10
Sueko Terayama 14
Yoneko Terayama 47
Yoshie Terayama 19
Emiko Tonooka 16
Kanekichi Tonooka 63
Shige Tonooka 49
Shinichi Tonooka 13
Anna Yamashita 14
Ayako Yamashita 28
Chizuko Yamashita 20
Eba Yamashita 19
Emiko Yamashita 16
Harley Yamashita 24
Isao Yamashita 17
Kazuo Yamashita 34
Michiko Yamashita 21
Moto Yamashita 55
Sally Yamashita 13
Tsuya Yamashita 48
Yaeko Yamashita 23
Eizo Yukawa 61
Junji Yukawa 14
Shizue Yukawa 43
Sumio Yukawa 16
Toshiko Yukawa 12

 

Serving in the Military

Momoichi Nakata 21
Hisao Nishi 24
Naoshi Okazaki 23
Setsuo Omoto 27
Taketo Omoto 24
Saburo Sam Takayoshi 25
George Terashita 24
Masaharu Yamashita 26

In Moses Lake

Junkoh Harui 8
Norio Harui 13
Shiki Harui 39
Yoshihiro Harui 2
Zenhichi Harui 56
Hatsuno Seko 65
Kameichi George Shibayama 19
Kamekichi Shibayama 49
Kimiko Shibayama 16
Kimiye Shibayama 41
Masaru Shibayama 2
Michiko Shibayama 11
Zenji Shibayama 17

In Special Needs Home Due to Illness; Later Exiled to Tule Lake

Akiko Kino 14

With Daughter in Seattle; Later Exiled to Minidoka

Raku Takayoshi 56

Unknown

Emi Nishi 26
Joe Chihara 20

Visiting Relatives in Japan

Hanami Nishi 20
Teruko Harui 15

2022 All Rights Reserved